استفاده از ای پی های خارجی و پروکسی و وی پی ان توسط مدیر سایت تا اطلاع ثانوی بسته می باشد